Nivåer på dansklass

Nivåindelning

För att underlätta både för eleven och läraren använder vi oss av en nivåindelning på flertalet av våra kurser. Nedan finns en förklaring till förkortningarna. De är att anses som vägledande och rådgivande.

 

N  –  0-1 års dansvana
F  –  1-3 års dansvana
M  –  3-6 års dansvana

A  –  6 år eller flera års dansvana

MAS  –  för dig som gått Laisings linje, högre specialgrupper eller tävlat i Starklass