Bokningsvillkor, prova på, GDPR, ångerrätt

2-5 år

 • Automatisk anmälan sker endast mellan höst- och vårtermin. Till höstterminen anmäler man online på denna hemsida eller direkt i dansskolans reception.
 • Plats reserveras i den ordning anmälningarna mottages.
 • Danselever som är nybörjare och vid kursstart inte fyllt 6 år har två fria provgånger. Första gången sitter en förälder med inne i danssalen och andra gången ute i vårt café.
  Undantag pyttedans, där en vuxen är med varje gång. Fungerar allt bra, så betalar du avgiften efter andra gångens dansklass med din mailfaktura.
 • Eventuell avbokning ska ske direkt efter andra provlektionen i receptionen.
 • Anmälan är bindande från och med tredje gångens danstillfälle.
 • Behöver vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 60 kronor.
 • Dansinstitutet förbehåller sig rätten till ändring av lärare och tid om så blir nödvändigt.
 • Laisings förbehåller sig rätten att ställa in dansklass, läger eller motsvarande om deltagarantalet är för litet.
 • Om du ej kan delta på ordinarie klass finns möjlighet att ta igen under pågående termin.
 • Föräldrar får närvara vid undervisningen sista lektionen på höstterminen. Vårterminen avslutas med shower för alla elever.

6 år och uppåt

 • Automatisk anmälan sker endast mellan höst- och vårtermin. Till höstterminen anmäler man online på denna hemsida eller direkt i dansskolans reception.
 • Anmälan är bindande.
 • Plats reserveras i den ordning anmälningarna mottages.
 • Dansinstitutet förbehåller sig rätten till ändring av lärare och tid om så blir nödvändigt.
 • Laisings förbehåller sig rätten att ställa in dansklass, läger eller motsvarande om deltagarantalet är för litet.
 • Avgiften betalas efter att ni tillhandahållit men mailfaktura. Behöver vi påminna om betalning tillkommer en förseningsavgift på 60 kronor.
 • Föräldrar får närvara vid undervisningen sista lektionen på höstterminen. Vårterminen avslutas med shower för alla elever.
 • Om du ej kan delta på ordinarie klass finns möjlighet att ta igen under pågående termin.
 • I mån av plats är det möjligt att provdansa gratis under första-fjärde kursveckan. Anmälan för provdans sker i reception på Laisings innan klass.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

Vid en kursanmälan till Laisings Dansinstitut tar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, betalningsansvarig samt vilken kurs du deltar i hos oss. Denna information lagras i vårt datasystem. Uppgifterna använder vi i vårt administrativa arbete samt för att maila faktura och information gällande verksamheten på Laisings Dansinstitut. Ni har i enlighet med ovan rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse eller rätta själv i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Åldersgräns för en kursanmälan till dansskolan Laisings Dansinstitut är 18 år. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. I och med din kursanmälan samtycker du att Laisings Dansinstitut behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovan.

Publicering av bilder och film

Laisings kan komma att publicera bilder och film från vår utbildningsverksamhet på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Youtube, Hemsida, TikTok mm. När du anmäler dig eller ditt barn till en kurs på Laisings samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort.
Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att meddela Laisings vid anmälan.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler(2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får bekräftelsemail till en undervisningsperiod. Vid avbokning innan kursstart återbetalas hela avgiften. Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat Laisings din avbokning.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@laisings.se. Är du förhindrad att mejla kan du skicka brev till Laisings, Korsvägen 10, 183 38 Täby.

 

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnittet Ångerrätt är avbokning av pågående period inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver Laisings få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela Laisings.  Läkarintyg skall vara Laisings tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat Laisings.

 

Avbokning och Återbetalning

För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@laisings.se. Är du förhindrad att mejla kan du skicka brev till Laisings, Korsvägen 10, 183 38 Täby. Ange elevens personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank, clearingnummer, kontonummer och kontohavare till vilket återbetalning skall ske. Laisings återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har emottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har emottagit din avbokning.Laisings Dansinstitut AB

Organisationsnummer: 556623-7730