Policy på Laisings

  • Laisings har som mål att våra elever ska få chansen att utvecklas på bästa sätt. Lärarna kommer därmed att hålla den nivå som är angiven för dansklassen vid bokningen. Nivå anger danserfarenhet.

 

  • Kom ombytt i bekväma träningskläder och inneskor anpassade efter ämne. Vi har inga krav på specifika danskläder/skor.

 

  • Mobil på ljudlös, liggandes i väska/jacka.

 

  • På dansklasserna är det ej tillåtet att elever filmar eller fotograferar elever/lärare utan tillstånd.

 

  • Familj och vänner får närvara på dansklass när Laisings har ”Öppet hus”, dvs sista lektionsveckan på höstterminen. I övrigt har vi ingen publik på lektionerna. Undantag är barndansens första dansklass på varje termin för nya elever, då föräldrar är med inne i studion och pyttedans där en vuxen alltid är med.

 

  • Vi respekterar varandra, fokuserar och koncentrerar oss på dansklass.

 

  • Vi respekterar allas olikhet och har en likabehandlingsplan.

 

  • Laisings fotograferar och filmar elever vid dansklasser, avslutningar, uppvisningar och tävlingar för att marknadsföra Laisings och för att sprida dansglädje. Skulle du ha något emot att vi använder foton eller film där eventuellt ditt barn eller du själv medverkar ber vi er att kontakta oss snarast.

 

  • Laisings policy och handlingsplan vid misstanke om ätstörningar. Vi ser det som vårt ansvar att påtala detta och eventuellt be om ett friskintyg av läkare om det innebär en risk för elevens hälsotillstånd. På Laisings vill vi förmedla dansträning enligt sunda ideal och i hälsobefrämjande syfte till gagn för den enskilda individen.