Märkestagning

Datum: 11 december 2021

I grupper om fyra och fyra dansar eleverna upp den dansen/de danser de lärt sig under terminen. Alla får ett skriftligt utlåtande med poäng och kommentarer av en danspedagog. Det finns totalt sex märken i varje ämne och man tar ett märke per märkestagningstillfälle. Bronsmärket tas alltid först och star guld är det sjätte och sista.

marken3
marken
marken4