Laisings är nu certifierade

Laisings är nu mäkta stolta då vi precis blivit certifierade av SDO!

Sveriges Dansorganisation (SDO) har till ändamål är att utveckla, administrera och sprida svensk danskultur. SDO ska arbeta för att främja svensk tävlings-, motions- och hobbydans såväl nationellt som internationellt samt skapa förutsättningar för en aktiv fritid för barn, ungdomar och vuxna.

Laisings certifiering innebär att vi uppfyller Sveriges Dansorganisations krav på bl.a.:
• Utbildad personal
• Verksamhetslokaler
• Information till kunder gällande anmälningsvillkor, priser, ångerrätt m.m.
• Förebyggande arbete så att barn och vuxna inte far illa
• Likabehandlingsplan
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Hälsosamt tränande
• Systematiskt Arbetsmiljöarbete
• Ledningssystem

Certifieringen innebär en kvalitetsmärkning på att Laisings jobbar mot ständiga förbättringar och med aktiviteter för att skapa en trygg och säker miljö med hög kvalitet för elever, föräldrar och personal.