Frågor & Svar

FAQ (Frequently asked questions)

Hur gammal ska man vara för att få börja dansa på Laisings?

Man ska ha fyllt 2 år.

 

Finns det någon äldre åldersgräns för att börja dansa?

Absolut inte, man kan vara hur gammal som helst, det är aldrig för sent att börja dansa. Laisings har även vuxengrupper.

 

Har ni provgånger?

2, 3, 4, och 5 åringar har 2 st gratis provgånger i början av terminen.

För de andra klasserna, i mån av plats är det möjligt att provdansa gratis under första kursveckan. Andra-fjärde kursveckan kostar det 100 kronor/provdans och tillfälle. Betalning och anmälan för provdans sker i reception på Laisings innan klass.

 

Är det olika nivåer på småbarnsgrupperna, 2, 3, 4 & 5 år?

Nej.

 

Får syskon gå i samma barndansgrupp fast de är olika gamla?

För att hålla en hög kvalité på undervisningen har vi åldersindelade dansklasser. Syskon får gärna gå i samma grupp, och då i den yngre åldersgruppen. Vi kan inte flytta upp en yngre, men det är inga problem för den äldre att flytta ner.

 

När får man börja på Jazzfunk och Disco?

Man får börja när man har fyllt 5 år.

 

Var får man information om när dansskolan är öppen/stängd?

På vår hemsida www.laisings.se, under kalender. Aktuell info finner du dessutom på dansskolan. Bokningsbekräftelse och betalinfo per mail innehåller även detta.

 

Vilken utbildning har lärarna?

De är bl.a. utbildade på Danshögskolan, Balettakademiens yrkeslinje eller genom Sveriges Dansorganisation (SDO). Alla lärare får dessutom ha provlektioner för elever och ledningsgrupp, för att säkra en bra kvalité på pedagogik, metodik och danskunskap.

 

Varför kostar det så mycket för små barn att dansa?

Vi försöker hålla konkurrenskraftiga priser och samtidigt hålla en hög kvalité på alla pedagoger som undervisar på Laisings. Jämför oss gärna både till kvalitet, antal lektionstillfällen/termin, dansklassens tidslängd och pris.

 

Får föräldrar/syskon/kompisar titta på lektionerna?

Nej. Elevernas och lärarnas önskemål är att få ha arbetsro vid inlärningen och sedan få visa vad de har lärt sig den sista gången på höstterminen på dansskolan eller vid vårshowen på teatern.

 

Varför är det ingen påtittning sista gången på vårterminen?

Eleverna vill repetera i lugn och ro sista gången innan vårshowen.

Undantag: De elever som inte kan medverka på vårshowen, då naturligtvis de anhöriga får titta på sista gången.

 

Det är väldigt många barn i vissa av barngrupperna, varför?

Dessa är de mest populära. Grupperna är dock ej större än vad läraren klarar av och lokalen är anpassad för.

 

Varför sätter ni inte en grind till trappan från väntrummet?

Vårt ansvar vad gäller utrymning, är att hålla ”fria vägar” till och från alla lokaler. Det som skulle underlätta för föräldrar med små barn som tar sig fort överallt, skulle dessvärre försvåra för dem som dansar och jobbar 1 trappa upp eller ner, vilka vår verksamhet i första hand vänder sig till.

 

Varför får man inte ta med barnvagnen in i lokalen?

Det tillåts inte att ha barnvagnar i lokalen. Vid eventuell brand, måste lokalen naturligtvis kunna utrymmas så fort som möjligt.

Söker du svar på någon mer fundering du har? Vi är nyfikna, kom gärna och berätta eller mejla till oss så svarar vi dig snarast