Dansa på skoltid!

Dansa på skoltid årskurs 6-9

Vill du dansa under skoltid på Laisings?
Ansök till Futuraskolan International Bergtorp – profil dans